Akú veľkú sumu potrebujem nainvestovať pre dosiahnutie finančnej nezávislosti?

⚠️ Ber prosím do úvahy, že nie som finančný poradca a v tomto článku prezentujem len svoje osobné poznatky a skúsenosti.

Kedysi som si myslel, že keď chce byť človek nezávislý na financiách, musí mať na účtoch minimálne sedemciferné sumy.

Ako som sa ponoril do investovania hlbšie, prekvapilo ma, že to tak vôbec nemusí byť.

V nasledujúcich riadkoch ťa prevediem niekoľkými krokmi, ktoré ti pomôžu vypočítať cieľovú sumu, ktorá má potenciál dlhodobo generovať príjem a pokryť tak tvoje životné výdaje (alebo ich časť) bez nutnosti aktívnej práce.

ℹ️ Pre jednoduchosť, nazvime si túto cieľovú sumu ako Číslo finančnej nezávislosti; skrátene FN číslo.

V zahraničných textoch sa tomuto číslu hovorí FI number z anglického „Financial Independence number„.

Pri všeobecnom pohľade, keď hodnota tvojich investícii dosiahne výšku FN čísla, dosiahol/dosiahla si finančnú nezávislosť.

Existuje viacero spôsobov výpočtu FN čísla, viacero názorov, či vedeckých štúdii. V nasledujúcom texte sa s tebou podelím o výpočet ktorému dôverujem a sám ho aj používam.

Pravidlo 4%

V medzinárodnej komunite FIRE1 je zaužívané tzv. Pravidlo 4% (môžeme čítať ako „pravidlo štyroch percent“), ktoré (zjednodušene) hovorí, že ak investujeme do akcií a dlhopisov v špecifickom pomere, tak z celkovej investície môžeme každoročne vyberať 4% bez toho, aby sa celková hodnota našej investície počas dlhého obdobia znížovala.

Preto sa pravidlu 4% niekedy hovorí aj „Bezpečná / Udržateľná Miera Výberu“ alebo SWR, „Safe Withdrawal Rate“.

ℹ️ Pravidlo 4% vychádza z tzv. Trinity štúdie (a jej nadväzností).

Ak si OK s angličtinou, odporúčam článok The 4% Rule: The Easy Answer to “How Much Do I Need for Retirement?”  od Mr. Money Mustache, ktorý vysvetľuje problematiku celkom zrozumiteľným spôsobom.

Keď si Pravidlo 4% matematicky obrátime2, „vypadne“ nám z neho nasledujúci prakticky-použíteľný vzťah:

FN číslo = 25 * ročné výdaje

FN číslo vypočítame ako 25-násobok našich ročných výdajov.

Ak by sme chceli „ešte praktickejší“ vzorec vzťahujúci sa na naše mesačné výdaje, môžeme ho zapísať nasledovne:

FN číslo = 300 * mesačné výdaje

Super, poznáme vzorec. Tak sa poďme teraz pozrieť na konkrétny výpočet.

Výpočet

Prvý výpočet FN čísla som si robil ešte v rokoch 2016/2017, kedy boli moje priemerné výdaje celkom nízke: približne 650 Eur / mesiac (7 800 Eur / rok).

Aplikoval som Pravidlo 4%:

FN číslo = 25 * ročné výdaje
FN číslo = 25 * 7 800 Eur
FN číslo = 195 000 Eur

Ako vidno z výpočtu, na to, aby som vedel svoje ročné výdaje vo výške 7 800 Eur pokryť pasívnym príjmom, potreboval by som mať nainvestovaných 25-krát 7 800 Eur, čo dokopy dáva 195 000 Eur.

Táto suma sa síce môže zdať vysoká a nedosiahnuteľná, no verím, že ťa mojím blogom presvedčím o opaku.

Aké FN číslo vyšlo tebe?

S použitím vzorca vyššie sa vieme pozrieť aj na ďalšie konkrétne príklady.

Ak chcem pasívnym príjmom kompletne pokryť svoj účet za telefón vo výške 8 Eur / mesiac, potrebujem mať nainvestovaných 2 400 Eur.

Ak chcem mať pokryté všetky výdaje na jedlo vo výške 150 Eur / mesiac, budem potrebovať 45 000 Eur.

Pre ilustráciu, ďalšie príklady v tabuľke:

FN číslo (nainvestovaná suma) [Eur]mesačne vygeneruje / pokryje [Eur]
3001
1 0003.33
15 00050
30 000100

Ako si si mohol/mohla všimnúť, zo vzorca tiež vyplýva, že čím menej spotrebujeme, tým menej budeme potrebovať nainvestovať. S nižšími výdajmi sa tak dostaneme k finančnej nezávislosti skôr.

V prípade, že si vieme znížiť výdaje a zachovať príjem, ušetrenú časť výdajov môžeme tiež investovať, čo celý proces ešte viac urýchli.

Cieľová suma stanovená. Ale čo ďalej?

Naše výdaje sa počas života menia a tak sa i vypočítaná cieľová suma / FN číslo v čase mení, kolíše. Číslo ktoré ti vyšlo teda nie je nemenné, no dáva nás do obrazu.

Stanovenie investičného ciela – sumy, ktorú potrebujeme mať nainvestovanú, je len jeden z prvých krokov k dosiahnutiu finančnej nezávislosti.

Ďalej je potrebné zamyslieť sa aj nad časom – kedy by sme chceli finančnú nezávislosť dosiahnuť. Tiež potrebujeme stanoviť spôsob ako sa k cieľovej sume dostať. To je však na ďalšiu debatu.


Dodatočné poznámky k Pravidlu 4%

Aj keď sa podľa pravidla 4% riadia investori po svete vrátane mňa, neznamená to, že sa týmto pravidlom musíš riadiť aj ty. 🙂 Rozhodni podľa svojho vlastného uváženia.

Ďalej pokladám za potrebné ozrejmiť, že Trinity štúdia vychádza z konkrétne zvoleného portfólia akcií a dlhopisov. To znamená, že ak tvoje investičné portfólio bude iné, treba samozrejme predpokladať aj iné výsledky. Hodnota 4% vychádza z konkrétne zvolených portfólii – percentuálnych pomerov akcií a dlhopisov.

Tvojmu vlastnému portfóliu sa môže dariť lepšie ale aj horšie ako portfóliu v štúdii.


1 FIRE – z anglického „Financial Independence Retire Early“ je komunita ľudí, ktorí dosahujú finančnú nezávislosť rôznymi spôsobmi, no primárne kombináciou investícii do akcii, dlhopisov, nehnuteľností a vlastných biznisov.

2 Pravidlo 4% hovorí, že z cieľovej sumy (FN čísla) si vieme vybrať 4% každý rok. 4% môžeme zapísať aj ako 1 / 0.04 = 25.

Ak ťa zaujal tento článok, môžeš sa prihlásiť na odber noviniek emailom.