Začiatok freelancu, kolísanie príjmu a dokončenie školy

K programovaniu a stavaniu webov som sa dostal počas základnej školy. Bolo to moje hobby. Web-technológiám som venoval časť svojho voľného času, bakalársku prácu a tiež aj pracovnú stáž.

Živnosť

V 2014 som si založil živnosť a začal sa popri škole venovať freelancu. Príjmy sa mi v týchto rokoch mierne zdvihli – na približne 💶 900 – 1000 Eur mesačne v čistom.

K príjmu, okrem rôznych projektov pre klientov, pribudlo aj zvýšenie doktorandského štipendia po obhájení minimovej práce1.

Rozbehol som i vlastný projekt – 🇬🇧 English the Smart Way, ktorý generoval rôzne sumy od 0 až po cca. 140 Eur / mesiac. V 2020 som tento projekt „🥫 zakonzervoval“ a i keď sa mu už posledné roky nevenujem, občas z neho „vypadne“ nejaká tá suma, obyčajne okolo 50 Eur. 🙂

„Kolísavá stabilita“

Celkový mesačný príjem ale relatívne dosť kolísal, čo bolo spôsobené hlavne freelancom. Niektorý mesiac som dokončoval projekt, tak bol príjem vyšší, iný mesiac sa nejaký ďalší projekt len rozbiehal, tak príjem nebol nič-moc…

Čo sa týka financií, najviac ma v tomto období tešilo, že som mal tri nezávislé príjmy;

Z týchto príjmov bol jeden navyše veľmi stabilný – štipendium.

Čo ti poviem, bola to veľká pohodička. Žiaden stres. 🙂

Koniec srandy

Situácia sa však trocha obrátila keď som dokončil doktorandské štúdium. Zrazu „štipendijná studňa“ vyschla a bolo treba začať makať naplno.

Keď porovnávam roky 2015 a 2016, môj čistý mesačný príjem klesol z roka na rok o niečo vyše 300 Eur. Našťastie, projekty a klienti pribúdali a tak som sa dostal celkom rýchlo späť na pôvodnú úroveň.

Opäť mi tiež pomohlo, že som svoje osobné výdaje držal na minime.

…na minime ako sa len dalo.

Tešilo ma tiež, že som si vedel svojou vlastnou aktivitou zarobiť na slušný život. Aj keď bez prepychu.


1minimová práca (alebo minimovka) je práca ktorú píšeš a obhajuješ počas doktorandského štúdia. Je to taký „checkpoint“ pred finálnou obhajobou dizertačky.